Architektura - rekonstrukce - památky :: ARPartner

Kutná Hora - Praha

Architektonická, projektová a inženýrská kancelář ARPartner
je specializována především na občanské a bytové stavby se zvláštním zaměřením na objekty historické a památkové, jejich obnovu a rekonstrukci.

  • Zajišťujeme a provádíme přípravnou etapu předprojektových a projektových prací: zaměření objektů, geotechnické, statické, stavebně technické, stavebně historické, archeologické a restaurátorské průzkumy rekonstruovaných objektů a celých areálů a jejich vyhodnocování
  • Vypracováváme předprojektovou a projektovou dokumentaci staveb: vypracovávání všech stupňů předprojektové a projektové stavební dokumentace, od zastavovacích plánů a záměrů výstavby, přes studie a návrhy staveb a dokumentaci pro stavební povolení, až po dokumentaci pro provedení stavby
  • Provádíme inženýrskou činnost: zajištění stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, autorský a stavební dozor při realizaci stavby a její kolaudaci, zajištění dodávek interierů a interierových a exterierových doplňků staveb a reklamního vybavení včetně návrhů

Atelier Kutná Hora

Jakubská 3
284 01 Kutná Hora
Tel. / fax: 327 513 833
Mobil: 602 383 849
E-mail:projekce@arpartner.cz
atelier.kha@arpartner.cz

Atelier Praha

Trojanova 16
120 00 Praha 2
Tel. / fax: 224 923 729
Mobil: 724 360 580
E-mail:projekce@arpartner.cz
atelier.pha@arpartner.cz
GEO: 049.94838, 015.26841